Pagdating ng panahon album list polish catholic dating

Posted by / 05-Feb-2018 00:13

Pagdating ng panahon album list

Noong December 1997 unang pinagalanan ni John Barger ang mga website na ito bilang “web log.” Mayamaya’y tinawag naman ni Peter Merholz ito ng pinaikling salitang “blog” at tinawag niya ang editor ng mga blog na ito bilang isang “blogger.”Natapos na rin ang pagkaeksklusibo ng blog para sa mga html geeks noong 1999.

Kaugnay na rin sa kanilang trabaho sa umaga, gumawa sila ng mga websites na personal kung saan nandoon nakapaloob ang mga halo-halong palaisipan at komentaryo sa mga bagay-bagay.

Wala na ang mga araw kung saan sila’y maghapong nakatutok sa telebisyon o nagsisitambayan sa kalsada.

Nabawasan na rin ang kanilang paggagala kung saan-saan at dumadalas ang pagkulong sa kwarto.

Dahil hindi masyadong kumikita ang mga Online advertisement, at alam nilang mas madalas ang gamit ng mga tao sa Pilipinas ng kanilang selepono (cellphone), sa Pilipinas nagkaroon ng unang mobile service ang Friendster.

Ngayon, halos lahat pa rin ng tao sa Friendster ay mga Pilipino, at nauuso na rin ang blog feature sa Friendster.

pagdating ng panahon album list-5pagdating ng panahon album list-16pagdating ng panahon album list-66

Nandiyan rin ang mga signature campaigns, at pakikipag-chikahan sa mga kaibigan na dumayo na sa malalayong lugar.